Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Hallgatói Önkormányzat

Tanulmányi ösztöndíj felsőoktatási szakképzés alapján - kizárólag alapképzésre történő első felvétel esetében

Alapképzésre történő első felvétel esetében tanulmányi ösztöndíj igényelhető az első félévre az alábbi – HKR-ben megfogalmazott - feltétel teljesülése mellett:

IV. fejezet 85. § (8)

„ Alapképzés első félévében, az oklevéllel befejezett felsőoktatási szakképzést követően a hallgató Neptun rendszerben benyújtott kérelme alapján ösztöndíj adható. A hallgató záróvizsga eredménye adja az alapképzés első félévének ösztöndíj indexét.”

Az érvényes igényléshez a kérvényben megadott, végzettségre vonatkozó adatokat a kapcsolódó dokumentumok / okmányok csatolásával igazolni kell!

A kérvény azonosítója: TÖD-FSZ-2022/23/1

A kérvény neve: Tanulmányi ösztöndíj igénylése az alapszak I. félévére korábbi felsőoktatási szakképzettség alapján

A tanulmányi ösztöndíj igénylésére azok a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók jogosultak, akik az első alapképzéses jogviszonyukat kezdik meg a tanévben. Nyertes pályázat esetén a folyósítás további feltétele az aktív hallgatói jogviszony.

A beadás határideje: 2022. október 7. 12:00